banner

Naive Bayes Sınıflandırma, ünlü matematikçi Thomas Bayes tarafından 1812 yılında koşullu olasılıkların hesaplanması için ortaya atılmış olan Bayes teorisinin makine öğrenimi algoritmalarına uyarlanmış bir halidir. Bayes teorisi koşullu olasılığı ve buna bağlı marjinal olasılıkları belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. P(A|B) = B olayı gerçekleştiği durumda A olayının da gerçekleşme olasılığıdır. Örneğin üç ayrı üretim hattından çıkan […]

Yapay zeka uygulamalarının bir alt bileşeni olarak makine öğrenimi, veri bazlı bir karar destek sistemidir. Bu sistem büyük veri kümelerini toplar, temizler, yorumlar ve programcının hedeflerine uygun olarak veri kümeleri arasında bağlantılar kurar. Tasarlanan programlar eldeki verilerden yola çıkarak ileriye dönük tahminlemeler, davranış ve tüketim paternlerinin tespiti, izleme yapabilir ya da belli otomasyonların iyileştirilmesi için […]

İnsanoğlunun otomasyon çabası ne günümüze ne de sanayi devrimine ait bir uğraşı. Otomasyon ve ona ilişkin faaliyetler genel olarak teknik bir mesele olarak ele alınıp değerlendirilsede aslında otomasyon sermaye teorisinin bir parçasıdır ve iktisatta toplam ekonomik kapasiteyi arttıran, emekten tasarruf sağlayan ve artık değeri yükselten yegane unsurdur. Otomasyon TDK’ya göre sanayide, yönetimde ve bilimsel, teknik […]