loader
banner

İnsanoğlunun otomasyon çabası ne günümüze ne de sanayi devrimine ait bir uğraşı. Otomasyon ve ona ilişkin faaliyetler genel olarak teknik bir mesele olarak ele alınıp değerlendirilsede aslında otomasyon sermaye teorisinin bir parçasıdır ve iktisatta toplam ekonomik kapasiteyi arttıran, emekten tasarruf sağlayan ve artık değeri yükselten yegane unsurdur. Otomasyon TDK’ya göre sanayide, yönetimde ve bilimsel, teknik […]