banner

Büyük Veri İnsan Kaynaklarını Nasıl Dönüştürecek?

Yapay zeka işe alım süreçlerinde kurumsal arşivinizi kullanarak adayları değerlendirebilir.

Çalışanlarınızın motivasyon durumunu, iş performansını ve tatminini sürekli olarak takip edebilir ve değerlendirebilirsiniz.

Dönüşüm Sırası İnsan Kaynaklarında

Büyük veri sistemleri uzun bir süredir pazarlama ve finans gibi alanlarda kullanılıyor. Yapay zeka ve veri bazlı karar destek sistemleriyle dönüşüm sırası artık insan kaynaklarında. Yeni jenerasyon büyük veri uygulamaları, çalışan davranışları için geleceğe yönelik tahminleme yapabilecek.

Yeni İK Değer Zinciri;

  • Analiz Et
  • İşe Al
  • Sayısallaştır
  • Adaylar için öngörümleme.
  • İş doyumu ve tatmininin izlenmesi.
  • Yetenek geliştirmede derin analiz.
  • Anlık performans izleme.
  • Detaylı takip matrisleri.

Çalışan Verilerinizle Yeni Adayları Analiz Edin

Mevcut çalışanlarınızın, kurum içinde yükselenlerin, katkı yapanların ya da ayrılanların verilerini kullanarak potansiyel adayları modelleyebilirsiniz.